برج های دوقلوی فرحزادی پروژه پردیسان معمار یک دنیای بدون مرز پروژه بزرگ فرحزادی پروژه پردیسان

تازه های عرش:

پيشرفت هشتاد درصدی مرکز تفريحی تجاری آجودانيه
واگذاری واحدهای پردیسان
واگذاری سهام ....
پیشرفت چشمگیر پروژه فرحزادی